Krav på EU:s vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten (FHM) har tillsänt regeringen en hemställan om att bland annat införa krav på ett så kallat vaccinationsbevis i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Öppna träningar TEAM 07

Vi vill med denna inbjudan varmt välkomna dig till en öppen träningskväll för spelare födda 2007 säsongen 21/22. Vi önskar också bjuda in er klubblagstränare som är aktiva i respektive förenings 07-lag.