Nyhet Distrikt

Distriktslagsverksamheten i Region Norr

Från och med säsongen 2023/2024 kommer all distriktslagsverksamhet i Region Norr att genomföras samordnat.

 

Vid Region Norrs årliga konferens beslutade regionens distriktskommitté att distriktlagsverksamheten för respektive distrikts årslag skall samordnas och genomföras vid samtida datum i hela regionen, för att underlätta säsongsplaneringen. 

 

Vid konferensen beslutades också att verksamheten i regionens samtliga distrikt fortsättningsvis kommer att benämnas "utbildningsdagar". 

 

Datumen som gäller för distriktlagsverksamheten finns på Region Norrs hemsida samt respektive distrikts hemsida.

Nils Averfeldt 23-03-06