Huvudsponsor Svenska Spel

Projekt 21 – för effektivare och miljövänligare drift av ishallar

Ishallar och elkrisen: Svenska ishockeyförbundet presenterar här 10 av totalt 21 lönsamma energisparförslag för landets drygt 360 ishallar.

Då det med hänsyn taget till situationen i vår omvärld och de följdverkningar dessa för/fört med sig ekonomiskt som miljömässigt finner Svenska Ishockeyförbundet det angeläget att bidra med tips/rekommendationer, som kan minimera inskränkningar i driften av de svenska ishallarna samtidigt som att bidra till minskad energianvändning och en bättre miljö.

Publikationen har titeln 21 oslagbara vägar till effektivare driftsekonomi ishallar, dvs ska i färdigt skick omfatta 21 åtgärdsförslag. Då det är angeläget att snarast börja sprida åtgärdsförslagen kommer publikationen att ges ut i två omgångar, denna första omgång innehåller 10 stycken åtgärdsförslag och i den andra och slutliga utgåvan kommer totalt 21 stycken åtgärdsförslag presenteras. Tanken är vidare att hålla ett antal seminarier runt om i Sverige där resultatet presenteras.

Åtgärdsförslagen/rekommendationerna i dokumentet är framtaget av Svenska Ishockeyförbundets Anläggningskommitté i samarbete med Energi- & Kylanalys AB (EKA) och Nima Maskin samt med ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet (RF).

Ladda ned dokumentet här (pdf)

Linus Hugosson 22-11-30