Huvudsponsor Svenska Spel

Fel i matchprotokollet

För att kunna göra statistikändringar i efterhand när matchen är stängd av domarna och sekretariatet gäller följande: serieadministratören dvs ert distriktsförbund för den aktuella serien mottager felmeddelandet. 

Ändringar kan göras endast om anmälan om ändring kommer in från domarna, sekretariatet eller lagledningen. 

I fall att begäran kommer från lagledningen måste filmklipp bifogas.

Begäran om ändringar som kommer in från spelarna eller andra personer administreras inte.  

 

Distriktsförbunden

Senast uppdaterad: 23-01-26 av Stefan Ladhe

 

Hockeyboken 2022/2023