Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Samverkansträff MV Tränare

Samverkansträff för målvaktstränare

Under ledning av Svenska Ishockeyförbundets målvaktsanvarige Thomas Magnusson har en samverkansträff för målvaktstränare i våra svenska elitmiljöer genomförts. Inbjudna till träffen var målvaktstränare verksamma i SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan, landslag samt på våra Elitishockeygymnasier (NIU) för killar och tjejer. Intresset att delta var överväldigande och extra glädjande var den fina responsen från SHL-klubbarna som var nästintill hundraprocentigt representerade, vilket för övrigt även gällde landslagen.

-Syftet med träffen var att förutsättningslöst diskutera hur vi tillsammans kan ta målvaktsutvecklingen framåt ytterligare på alla plan och hur bästa möjliga utvecklingsmiljöer för alla våra målvakter kan skapas, berättar Thomas. Vissa delar ägnades åt gemensamma diskussioner i hela gruppen, men tid var också avsatt för mer specifika frågor inom respektive grupp för senior, junior respektive landslag.

-Bakgrunden till att jag bjöd in till mötet är att samarbetet mellan målvaktstränare genom åren varit helt ovärderligt för att ta oss dit där vi är idag. Inte minst när det gäller påverkan på regler och säkerhet för målvakter och förutsättningar för målvaktstränarrollen, men även avseende utveckling av alla delar av målvaktsspelet och träningen, fortsätter Magnusson.

-Det är en samverkan som i mina ögon tenderat att avtag något, samtidigt som behovet av utveckling på målvaktssidan just nu är större än på mycket länge. Särskilt som utespelarna generellt närmat sig målvakterna väsentligt på senare år när det gäller individuella spetsegenskaper i allmänhet och målskyttedelar i synnerhet. Här handlade samtalen även om den hårdnande internationella konkurrensen när vi ser att andra nationer blir mer strukturerade när det gäller målvaktsutveckling.

-Samtidigt som vi naturligtvis gör allt för att vinna varje match när vi möts, är det av största vikt att vi målvaktstränare fortsätter utveckla sätt att samverka utanför isen genom att nätverka och dela med oss av ny kunskap och erfarenhet som vi samlar på oss, både genom det dagliga arbetet med målvakterna i vår egen verksamhet och genom att med nyfikenhet och ett öppet sinne söka ny information som idag är tillgänglig i obegränsad mängd i alla former av medier eller andra sammanhang.

När det gäller inriktningen på dagens målvaktsspel diskuterades bland annat avvägningen mellan den viktiga strukturen och att följa en spelidé å ena sidan och kreativitet, improvisation samt instinkt å den andra och att det inte behöver finnas ett motsatsförhållande dem emellan, utan att de snarare ska kunna komplettera varandra. 

I fråga om träningsmiljö var det matchlika moment och lagträningens struktur som främst kom på tal, men även en delvis ny inriktning på lärandet med större fokus på hela situationer och beslutsfattande än träning av isolerad teknik samt betydelsen av att i största möjliga mån koppla det som görs, dvs. aktionen till det som uppfattas och att över lag få till mer variation i träningen. Begreppet ”Målvaktsansvarig i förening” och vad det bör omfatta diskuterades också.

- Allt sammantaget var det en mycket givande dag där samsynen var stor i många frågor, men där det också var högt i tak och åsikterna givetvis ibland gick isär, vilket är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling, avslutar Thomas.

 

 

 

Stefan Ladhe 24-06-17