Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Lulea Vinst

Så satsar svensk flick-och damishockey mot 2030

Satsningen inleddes under säsongen 2020/2021 och idag kan vi tillsammans presentera de strategier som ligger till grund för ishockeyrörelsens arbete fram mot 2030.

Under säsongen 2020/2021 sjösattes Svensk ishockeys flick-och damsatsning 2021–2030. Bakom projektet står representanter från såväl förbund, ligor och SDF. Idag kan vi tillsammans presentera arbetet och strategin mot 2030.

Syftet med den gemensamma satsningen på dam- och flickishockeyn med sikte på 2030 är att få antalet spelare att öka så att vi inom svensk ishockey kan erbjuda bra utvecklingsmiljöer utifrån målgruppens behov, oavsett var i landet du växer upp. Hela vägen från de första skären i Tre Kronors Hockeyskola till en karriär i våra ligor och framgång i Damkronorna.

–  Det som var viktigt för oss i inledningen av projektet var att göra en gedigen kartläggning av ishockeyn på flick-och damsidan. Den kartläggningen blev dels ett underlag i rena siffror, dels en vetenskaplig studie för att ta reda på vilka normer som finns inom ishockeyn idag. Ett objektivt nuläge var en förutsättning för att tillsammans med hockeysverige kunna arbeta fram strategier inom områdena utveckling, tillväxt och prestation, alltså hur vi blir fler, bättre och bäst, säger Sara Ridderlund, projektledare för Svensk ishockeys flick-och damsatsning 2021–2030.

Under hösten 2021 genomfördes en turné genom landet för att presentera de två rapporterna för rörelsen. Tillsammans har sedan strategier inom de tre områdena tillväxt, utveckling och prestation tagits fram.

–  Inför uppstarten av satsningen kände jag mig förväntansfull kring den totala samsynen från alla partner och en genuin vilja att driva förändring, och den känslan har jag fortsatt. Den stora utvecklingspotentialen för svensk ishockey ligger på damsidan och vi har på kort tid kunnat genomföra aktiviteter på flera nivåer. För en vecka sedan genomfördes det första juniorslutspelet på tjejsidan och vi har även kunnat utöka aktiviteterna för Damkronorna under säsongen. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta kring tillväxt, utveckling och prestation i allt vi gör framöver, säger Johan Stark, generalsekreterare för Svenska Ishockeyförbundet.

Nedan presenteras mål och strategier mot 2030:

Tillväxt – Fler

Målet är homogena flickserier i varje distrikt

Strategierna för att uppfylla målet:

 • Alla föreningar ska ha rena flickgrupper i hockeyskolan
 • Arbeta med en aktiv andravågsrekrytering av flickor till ishockeyn (9 år och uppåt)
 • Att säkra övergången från spel 3–3 till spel 5–5 genom flexibla lösningar
 • Fler kvinnor som förebilder i form av tränare, ledare och domare

Utveckling – Bättre

Målet är juniorserieplattformar med bra matchmiljö i alla regioner

Strategierna för att uppfylla målet:

 • Skapa strukturer innan och under junioråldern som stimulerar till fortsatt spel och utveckling
 • En hög kvalitet på spelarutbildningen i föreningarna och på de nationella idrottsutbildningarna samt övriga ishockeygymnasieutbildningar
 • En hög kvalitet på tränarkompetens i flick-junior och seniorlag
 • Att utgå från målgruppens behov

Prestation – Bäst

Målet är att öka vår internationella konkurrenskraft

 • Möjliggöra för spelare att förlänga sina karriärer
 • Seniorserier ska spelas av seniorspelare
 • En hög kvalitet på spelarkompetens hos spelare i prestationsserier
 • Höja det kommersiella värdet på damligorna och junior-och seniorlandslagen

– Styrkan i den här satsningen är att vi genomfört arbetet tillsammans i hela rörelsen. Det är viktigt att alla nu känner ett ansvar att börja och fortsätta att arbeta systematiskt mot de gemensamma målen utifrån strategierna som tagits fram, avslutar Sara Ridderlund.

Här kan du ta del av strategierna

Vill din förening börja arbeta med strategierna idag? Här hittar du ett arbetsdokument att använda som stöd:

Arbetsdokument

Klicka här för att läsa mer om svensk ishockeys flick-och damsatsning 2021-2030

Stefan Ladhe 22-09-12

Dags att anmäla sig till Fortbildning

Tre Kronors Hockeyskola

Karjala Tournament

Beijer Hockey Games