Huvudsponsor Svenska Spel

Svensk ishockeys dam-och flicksatsning på Sverigeturné

Svensk ishockeys dam-och flicksatsning 2021–2030 är en av svensk ishockeys viktigaste fokusområden. Med start den 10 oktober genomförs en turné över hela landet där kartläggning och framtida strategier ska diskuteras.

Svensk ishockeys dam-och flicksatsning 2021–2030 har i dagsläget precis avslutat ”fas ett” vilket resulterat i en stor kartläggning som delats upp i två rapporter. Kartläggningen beskriver nuläget av ishockeyn på flick-och damsidan. Rapporterna består dels av en vetenskaplig rapport som behandlat frågor kring normer, attityder och värderingar, dels en rapport som består av en kartläggning i siffror utifrån tre begrepp; tillväxt, utveckling och prestation.

- Kartläggningsfasen är nu klar och vi kliver in i nästa fas där vi vill informera rörelsen om nuläget. Kartläggningen är framtagen gemensamt av representanter från rörelsen och träffarna som vi arrangerar under hösten är otroligt viktiga eftersom vi inom svensk ishockey gör det här arbetet tillsammans. För att kunna ta fram strategier på alla nivåer från förening, distrikt, region och förbund är det avgörande att vi alla har samma bild och samma utgångspunkt. Därför känns det väldigt bra att genomföra turnén med start den 10 oktober, säger Sara Ridderlund, projektledare.

Fas ett är alltså genomförd och fas två handlar till stor del om information och diskussion om framtida strategier. Fas tre kommer att bestå av en implementering av strategier för svensk ishockey på flick-och damsidan mot 2030. Svenska Ishockeyförbundets generalsekreterare beskriver satsningen nedan:

- Det känns glädjande att vi nu får tillfälle att träffas fysiskt, dels med tanke på den tid vi haft bakom oss med restriktioner och dels för att Svensk ishockeys dam-flicksatsning 2021-2030 är så viktig. Satsningen är ett av våra absoluta fokusområden inom svensk ishockey och därför vill jag uppmana att delta på de planerade träffarna. Historiskt har det gjorts många bra saker på flick-och damsidan, men vad vi konstaterat är att insatserna baserats på mycket tyckande. Idag kan vi presentera konkreta siffror och ett nuläge som hjälper oss att bygga strategier framåt. En framgångsfaktor är såklart att vi nu gör detta tillsammans inom svensk ishockey och vi vet vilken kraft vi kan få till när vi arbetar tillsammans. Därför vill jag uppmana och självklart välkomna till träffarna, säger Johan Stark, Generalsekreterare på Svenska Ishockeyförbundet.


Information om träffarna under Sverigeturnén:
Konferensen riktar sig till Regionförbund, Distriktsförbund, Föreningar och Ligor. Du som är Ordförande i en styrelse, styrelsemedlem, VD, Klubbchef eller besitter en position där du har möjlighet att förändra nuläget för Svensk Ishockey. Träffarna är spridda mellan Malmö i syd till Luleå i norr mellan oktober och november.

Datum för turnén:

  • 10 oktober: Örnsköldsvik
  • 23 oktober: Sandviken
  • 30 oktober: Stockholm
  • 6 november: Skövde
  • 14 november: Luleå
  • 5 december: Malmö

För mer information om träffarna eller anmälan, kontakta porjektledare Sara Ridderlund

Läs mer om Svensk ishockeys dam-och flicksatsning här

Stefan Ladhe 22-09-12