Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Sif Gul Nyhet 800

Mycket nöjda elever på elithockeygymnasier

Eleverna på Sveriges elithockeygymnasier (NIU) är mycket nöjda med sin skolgång. Det visar elevnöjdhetsundersökningen som Svenska Ishockeyförbundet årligen genomför.

Den senaste elevnöjdhetsundersökningen visar på högt helhetsbetyg för Sveriges 33 elithockeygymnasier, både på tjej- och pojksidan. 94,4 procent av de 921 svarande eleverna anser att påståendet att helhetsbetyget för sitt gymnasium är mycket bra, är ganska eller mycket väl uppfyllt.

– Vi är väldigt glada över resultatet i undersökningen, som visar att vår elitgymnasieverksamhet är väl fungerande och ger eleverna skol- och hockeytutbildning i toppklass. Eleverna är nöjda med sin utbildning, känner sig trygga i skol- och hockeymiljöerna och ger höga betyg åt sina tränare. Under mina år som ansvarig har vi sett stigande resultat i dessa undersökningar, vilket är resultatet av ett gediget utvärderingsarbete och att vi stärker upp där siffrorna visar på brister, säger Mikael Rundgren, ansvarig för ishockeygymnasier på Svenska Ishockeyförbundet.

Tittar man på svaren kring stämningen på skolan, anser 95,6 procent att påståendet att det är positiv stämning mellan eleverna på skolan är ganska eller mycket väl uppfyllt. Liknande resultat uppmäts även inom frågor som rör trygghetskänsla och lärarengagemang. Även när det gäller förtroendet för och kompetensen hos elithockeygymnasiets tränare är nöjdhetssiffrorna höga.

Se urval av elevnöjdhetsundersökningen nedan. Totalt svarade 921 elever (824 pojkar, 97 flickor).

Elevnöjdhetssiffror – 921 svarande för 2021

Helhetsbetyget för mitt elitishockeygymnasium är mycket bra.

Mycket väl uppfyllt 48,8%
Ganska väl uppfyllt 45,6%
Ganska dåligt uppfyllt  4,6%
Inte alls uppfyllt 1%

Det är positiv stämning mellan eleverna på vårt elitishockeygymnasium.

Mycket väl uppfyllt 62,6%
Ganska väl uppfyllt  33%
Ganska dåligt uppfyllt  3,7%
Inte alls uppfyllt 0,7%

Jag känner mig trygg i min grupp.

Mycket väl uppfyllt 71,4%
Ganska väl uppfyllt  25,8%
Ganska dåligt uppfyllt 2,5%
Inte alls uppfyllt 0,3%

Elitishockeygymnasiets tränare är engagerade och stimulerande.

Mycket väl uppfyllt  70%
Ganska väl uppfyllt  27,1%
Ganska dåligt uppfyllt   2,4%
Inte alls uppfyllt 0,5%

Elitishockeygymnasiets tränare verkar för ett öppet gruppklimat och jag kan säga vad jag tycker.

Mycket väl uppfyllt 54,6%
Ganska väl uppfyllt   36,2%
Ganska dåligt uppfyllt  7,5%
Inte alls uppfyllt 1,7%

Jag har bra kontakt med och känner förtroende för min tränare på elitishockeygymnasiet.

Mycket väl uppfyllt 55%
Ganska väl uppfyllt  34,2%
Ganska dåligt uppfyllt 8,4%
Inte alls uppfyllt  2,4%

Elitishockeygymnasiets tränare har hög kunskap när det gäller ishockey och träning.

Mycket väl uppfyllt 69%
Ganska väl uppfyllt  25,8%
Ganska dåligt uppfyllt 4,2%
Inte alls uppfyllt 0,1%
Stefan Ladhe 22-11-03