Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Sif Gul Nyhet 800

Om våra elitishockeygymnasier (NIU)

Varje år antas drygt 350 spelare till Sveriges 33 elitishockeygymnasieskolor. Verksamheten syftar till att ge en god grundutbildning för en eventuell senare elitkarriär.

I NIU- och juniorverksamheten i våra elitförberedande miljöer ligger ett ansvar hos skolan och klubben att utbilda och förbereda spelarna för en nationell och internationell elitkarriär, med allt vad det innebär. Det är ett arbete som pågår både på och utanför isen.

Att kombinera utbildning med elitidrottande är komplext. Våra NIU-elever är högpresterande inom två system, skola och ishockey. En överväldigande majoritet av våra NIU-elever går ut med fullständiga betyg och med en plats i ett lag i J20 Nationell.

De elevnöjdhetsundersökningar som årligen genomförs visar på goda förutsättningar för eleverna att lyckas: av 921 svarande elever år 2021 säger närmare 95 procent att de trivs på sin skola och i sin förening.

Elitsatsning med konkurrens

Ingen spelare blir utkastad från ett NIU. Alla har rätt att gå klart tre skolår på sitt elithockeygymnasium.

En plats på ett NIU-gymnasium ger inte per automatik en plats i ett lag i J20 Nationell. Att en spelare får beskedet inför eller under tredje NIU-året att han inte kommer att få tillräckligt med speltid i sitt J20 Nationell-lag sker i undantagsfall. Då är spelaren runt 18 år och i full konkurrens med andra elitsatsande jämnåriga.

Till grund för ett sådant besked kan ligga att den individuella utvecklingen inte har blivit som förväntat, eller att spelaren över tid inte varit så hängiven elitsatsningen som krävts. Föreningen ska i så fall hjälpa till med alternativa lösningar för spelaren, så att han ska kunna fortsätta få speltid.

Det är självfallet ett tufft besked att både ge och få, och det är inte givet att det faller spelaren eller spelarens föräldrar i smaken. Men sett utifrån spelarens perspektiv kan det vara bättre för den individuella utvecklingen att kliva ned ett snäpp och få speltid.


FAKTA

Utdrag ur SIF:s certifieringskrav för NIU

En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen.  

Ett elitishockeygymnasium är en samverkansform mellan Svenska Ishockeyförbundet (SIF), en kommunal gymnasieskola/friskola (huvudman) och en ishockeyförening som bedriver elitinriktad verksamhet.  

Föreningen ser till att antagen ishockeyelev registreras och ges möjlighet till spel och träning i den egna föreningen eller i undantagsfall och efter samråd med eleven, för omyndig elev även dennes vårdnadshavare, i annan geografiskt närliggande förening i den utsträckning och på den nivå som bäst gagnar elevens ishockeymässiga utveckling. 

Föreningens ansvar gäller för hela gymnasietiden. Vid utlåning till annan förening får det inte medföra extra kostnader för berörd spelare i form av träningsavgifter etc. eller försämrade materiella villkor. 


Mer läsning: Här hittar du all information om NIU-verksamheten

Stefan Ladhe 22-11-03

Upplev Tre Kronor i Linköping

Sverigeresan

Spelreglerna – nu som app direkt i din telefon 

Målvakt 3 för målvaktstränare (MV3)

Hockeyboken Startsida