Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Sif Blå Nyhet 800

SIF & SHL lanserar pilotprojektet ”Hållbara NIU-spelare”

Tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet, lanserar SHL ett stort projekt med målsättningen om att skapa hållbara NIU-spelare. Projektet syftar till att komplettera juniorspelarnas gymnasietid med centrala utbildningsinsatser.

Under hösten 2022 kommer pilotprojektet Hållbara NIU-spelare att lanseras bland klubbarnas NIU-utbildningar. Ett projekt som tas fram för att bredda elevernas utbildning och hjälpa till att ta ansvar utanför isen. SHL:s sportchef Johan Hemlin. ser positivt på det stundande arbetet.

– Det är glädjande att vi på SHL kan bidra till en bred utbildning för NIU-eleverna som stöttar dem till att även ta ansvar utanför isen. Vi ser det som viktigt att tillföra kunskap till dem och målsättningen är att vi i framtiden ska få till både digitala och fysiska utbildningsdelar på alla våra gymnasier för att skapa hållbarhet över tid, säger han.

Första terminen kommer utbildningsdelarna att ske digitalt och rikta sig mot hela årskurser eller samtliga juniorer på klubbarnas hockeygymnasier. Men ett långsiktigt mål är att utbildningen på sikt ska kunna bli ett schemalagt upplägg som innefattar cirka 20 timmar per läsår för spelarna.

– Det här projektet blir en form av komplettering till det nuvarande studieupplägget som klubbarna redan genomför på ett mycket bra sätt. Detta arbete genomförs i samarbete med SHL:s 14 klubbar och Svenska Ishockeyförbundet där vi på sikt vill att det här ska arbetas in som ett schemalagt upplägg.

Inleder med fokus på antidoping

Den första utbildningen som eleverna kommer att få genomgå har sitt fokus på antidoping som blir startskottet på flertalet utbildningar som på sikt skapar hållbara spelare med värderingar som ishockeyn vill förmedla.

– Den första utbildningen som juniorspelare får genomför handlar om antidoping, sedan vill vi gå vidare till ämnen som normkritik, privatekonomi, spelarnas säkerhet, psykisk ohälsa, våldsförebyggande ämnen samt spel- och andra missbruk, avslutar Johan Hemlin.

Mikael Rundgren, utvecklingsansvarig på Svenska Ishockeyförbundet för NIU och Hockeykonsulenter, är glad över det breda samarbetet som kommer att ge eleverna goda värderingar som de har med sig både på och utanför isen.

– Vi på Svenska Ishockeyförbundet välkomnar den här viktiga satsningen, som går hand i hand med vårt uppdrag att utveckla spelare och utveckla människor. Vi är glada över det breda samarbetet och ser fram emot att jobba tillsammans med SHL och NIU-gymnasieskolorna i dessa utbildningar, säger Rundgren.

 *NIU-utbildning är en nationellt godkänd idrottsutbildning som vänder sig till elever som idrottar på elitnivå och vill satsa på såväl utbildning som idrott.

Läs mer om NIU och elithockeygymnasier här

Stefan Ladhe 22-11-03