Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Regionförbunden Loggor

Regionförbundens verksamhet är igång

Vid förbundsmötet 2019 fattades beslut om att implementera regionala ishockeyförbund, med operativ personal, med målet att erbjuda alla föreningar ett bättre och mer likriktat stöd till sin verksamhet. Nu är regionförbunden igång med sin verksamhet.

De regionala förbundens verksamhet vilar på fyra ben. De ansvarar för de regionala tävlings- och utbildningsfrågorna, föreningsutvecklingen och det senaste tillskottet, den sportsliga utvecklingen med bäring mot ishockey.

I och med regionförbundens införande är ambitionen att göra en bredare insats vad gäller att utveckla tränare och övriga ledare i de många föreningar som finns runtom i landet. Inom ramen för den insatsen finns en tydlig målbild att effektivisera och komma närmare målgrupperna och deras behov. Genom riktigt bra tränare och ledare i samtliga föreningar, ger vi bra förutsättningar för de cirka 70 000 som spelar ishockey i Sverige, att fortsätta sin utveckling.

Det finns fyra regioner: Norr, Syd, Öst och Väst, med tillhörande operativa enheter som hanterar tävlingsfrågor, utbildningar, föreningsutveckling och sportslig utveckling.

Svenska Ishockeyförbundet kommer centralt att jobba med att samordna och kvalitetssäkra de insatser som genomförs ute bland klubbarna.

Presentation av Regionförbunden

Linus Hugosson 23-09-30

Beijer Hockey Games