Domarrygg
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

NYA DAIF – Upplägg och instruktion till förening samt ansvarig i förening

Föreningens verksamhet: 

o Föreningsdomar-verksamheten skall finnas som en ordinarie punkt på styrelsens möten. 

o En styrelseledamot har ansvar för att via den Ansvarige inhämta information till mötet. 

o Varje förening ska tillse att det finns en funktion för tillsättning av matcher samt en funktion för handledning och coachning av domarna. 

o Varje förening ska aktivt arbeta med sin värdegrund och respekten för och vikten av domarskapet. Uttrycket ”no ref, no game” finns av en anledning! 

o Sekretariatet har ansvar för att välkomna domarna inför match och ser till att domarna tas om hand om tills matchen är slut. 

o Alla föreningar skall genomföra domarutbildning med de som är intresserade från U-15 och U-16 lagen (rekommenderad ålder för att börja döma). 

o Forum för kontakt mellan Domaransvarig och föreningens tränare bör upprättas för att kontinuerligt ha koll på möjliga domarämnen (prospects). 

o En budget bör upprättas för verksamheten – viktigt med gemenskapen och en träff under säsong rekommenderas där man har en teambuilding-aktivitet av något slag initierat av Domaransvarig och som finansieras av föreningen. 

o Föreningen ska arbeta aktivt för att även rekrytera tjejer till domarverksamheten. 

Uppgifter och ansvarsområden (funktion): 

o Tillsättare – funktionen ska innehas av en till två personer, men ska vara separerad från handledar/ coach-rollen. 

o Handledarrollen – rollens grund är att hjälpa domarna i utvecklingen genom att handleda och coacha. Handledarrollen utgörs med fördel av 1–4 personer med möjlighet att vara i ishallen och hjälpa domarna i deras utveckling. Viktigast är att det faktiskt finns någon på plats för domarna än att det faktiskt är en erfaren domare eller coach! (Detta handlar om att bli sedd och känna sig trygg.). o Enklare handledning och coachning samt allmän stöttning är grundpelarna. 

o Dialog med lagledarna gällande vilka spelare i respektive lag som vill/ kan/ passar att döma är viktig för att få ihop domarlaget. 

o Dialog med respektive domare för att kunna coacha på ”rätt nivå” samt för att ha koll på hur ofta/ mycket domaren vill/ kan döma – ingen ska tvingas att döma, även om det ibland kan behövas lite push. 

o Ansvarig bör ha kontakt med distriktets DAIF-ansvarig och Distriktsdomar-funktion. 

Vid frågor gällande denna verksamhet, vid problem som uppstår eller om föreningen vill ha hjälp, tips och idéer kring verksamheten vänder man sig till någon av följande instanser: 

• Det regionala Hockeykontoret 

• Distriktet (med fördel DAIF-funktionen) 

• SIF – Domaransvarig 

Ladda ned pdf

Senast uppdaterad: 23-11-15 av Stefan Ladhe