Domarrygg
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Goda exempel på DAIF-arbete i en mindre förening

Här presenterar vi goda exempel på hur DAIF i en förening kan arbeta.

Peter Lindgren - Sunne IK

Hur ser DAIF-verksamheten i Sunne IK ut?

- När jag började för 6-7 år sedan hade vi ingen domarverksamhet att tala om, men gemensamt mellan ledarna i föreningen så tog vi fram ett koncept kring hur vi ville att domverksamheten skulle fungera. På ett fåtal år fick vi upp antalet domare från några få till ett 40-tal ungdomar och vuxna som kan döma våra matcher i föreningen.

Hur ser samarbetet ut med övriga delar av föreningen samt ditt distriktsförbund?

- Jag är själv lagledare för J18, DAIF deltar i månatliga ungdomsledarmöten och kansliet i föreningen är en viktig pusselbit för alla DAIF. I distriktet finns dessutom en DAIF-ansvarig som ansvarar för alla föreningars DAIF och är ett jättebra bollplank.

Vilka fördelar har ni som förening sett med en bra DAIF-verksamhet?

- Domare är en naturlig del av föreningens verksamhet, och det är också ekonomiskt positivt då vi är självförsörjande till våra ungdomsmatcher.

Vilka är de viktigaste punkterna i er domarverksamhet?

 • Vi genomför obligatoriska domarutbildningar för U13-spelarna i vår förening, även om man inte har ambition att börja döma så är det en bra utbildning i spelets regler och domarens roll.
 • Vi ser alltid till att ha en huvuddomare på matcherna som är minst två år äldre än spelarna. Minst ett år äldre på linjemännen.
 • Alla börjar med att döma tvärhockey och får en mer rutinerad med sig första gången som LM. Första gången som HD så försöker DAIF eller annan HD vara på plats. Information går dessutom ut till ledarna att det är en förstagångsdomare, så att ledarna ger sitt stöd.
 • Uppdaterade kontakter såsom telefonnummer och mail till alla domare finns hos DAIF, kansli samt domarrummet.
 • Kansliet skickar en lista på kommande matcher till DAIF som tar ut domare och skickar tillbaka till kansli.
 • Kansli skickar ut domarlistor till aktuella domare samt till ledarna i de lag som ska spela samt anslår på anslagstavlan i ishallen.
 • Ledarna kontaktar domarna och bjuder in till match senast några dagar innan match.
 • Domare som eventuellt byter match meddelar på uppsatt lista vilka som dömer istället.
 • Ledarna är inne i domarrummet och hälsar på domarna innan match och ser till att det finns förtäring.
 • Arvodena följer förbundets riktlinjer.
 • Nytt för i år är att de som har ishockey  som individuellt val på högstadiet/gymnasiet ska genomföra en djupare utbildning tillsammans med förbundsdomare under 3-4 timmar där regelprov ska ingå. Jag tror att detta är ett utmärkt sätt att få spelarna att inse hur svårt det faktiskt kan vara för domarna att alltid göra rätt och vilken kunskap de har som som många spelare faktiskt saknar.
Senast uppdaterad: 23-02-03 av Stefan Ladhe