Hockeyjournalisterna Efter Träning
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Sök stipendium

Så här gör man för att söka Ishockeyjournalisternas Kamratförenings årliga stipendium:

PM FÖR STIPENDIATER

§ 1 Vilka som kan söka?
Stipendiet kan sökas av varje fullvärdig medlem i Hockeyjournalisterna. Det kan även delas ut till särskilt lämplig medlem på stipendienämndens (styrelsens) eget förslag och intiativ.

§ 2 Hur ofta delas stipendiet ut?
Ambitionen är att stipendiet ska delas ut en gång per säsong. I Hockeyjournalisternas stadgar är fastslaget: Styrelsen utser och fördelar, i mån av likvid tillgång, stipendium. Vid tiden för årsmötet avgör således föreningens ekonomiska situation hur stor stipendiesumman för den kommande säsongen ska vara. Stipendieansökan ska skickas till sekreteraren.

§ 3 Vilka krav ställs på stipendiaten?
Den sökande bör noga redogöra för hur han eller hon tänker använda stipendiet (penningbidraget). En absolut förutsättning är att stipendiet utnyttjas i samband med hockeyevenemang i eller utanför Sverige.

§ 4 Stipendierapport
Stipendierapport, innehållande utförlig redovisning av rön och intryck, skickas senast en månad efter det att stipendiet utnyttjats till sekreteraren. Om Hockeyjournalisterna engagerar sig i egen eller annan publikation, publiceras även rapporten där. Stipendiaten är i övrigt fri att rapportera i de medier han eller hon önskar. I sådana sammanhang ska dock alltid anges att rapporteringen möjliggjorts genom ett stipendium av Hockeyjournalisterna.

§ 5 Stipendiets omfattning
Stipendiet har formen av ett resebidrag. Summan fastställs år från år och är avhängig av föreningens ekonomiska situation. Kommande säsongs stipendium utlyses efter årsmötet (vanligtvis i februari) då även summans storlek offentliggörs. Föreningens förhoppning är att beloppet ska hållas kring 10 000 kronor.

§ 6 När ska ansökan lämnas in?
Så snart Hockeyjournalisterna utlyst den aktuella säsongens stipendium är det fritt att söka.

§ 7 Stipendiets giltighetstid
Om stipendiet inte utnyttjas inom ett år kan det återkallas av styrelsen.

§ 8 Stipendienämnd
Stipendienämnd utser stipendiat. Stipendienämnden består av Hockeyjournalisternas styrelse.

Senast uppdaterad: 22-09-14 av Stefan Ladhe

Utbildning för sportsligt ansvariga

Inbjudan till digitala träffar

Beijer Hockey Games