Reklam
Reklam
    Hem / Domare / Utveckling / DAIF

DAIF

Vilka material finns för oss i föreningen eller distriktet att arbeta med dessa frågor?

DAIF-Handboken

-Handledning och råd för DAIF i ett samlat dokument. Stöttning under hela säsongen.

DAIF ansvarig i distriktets Funktionärskommitte.

-En naturlig kontakt när DAIF:aren behöver ha råd och vägledning i olika frågor. Kan vägleda i såväl lokala som nationella funderingar.