Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Sif Information

Licensnämnden ges möjlighet att bevilja ett andra dispensår

Svenska Ishockeyförbundet meddelar idag att en översyn av licensregelverket för samtliga ligor ska genomföras inför säsongen 2025/2026. Med anledning av det har Förbundsstyrelsen beslutat att möjliggöra för licensnämnden att besluta om ett andra dispensår avseende klubbars ekonomi.

Enligt licensnämndens regler kan en förening beviljas ett dispensår under en femårsperiod. I och med styrelsens beslut kan nu ett andra dispensår beviljas under en femårsperiod.

Beslutet har föregåtts av dialog med de fyra ligaorganisationerna, som samtliga står bakom beslutet.

– Med tanke på det utmanande omvärldsläget de senaste åren, med bland annat en pandemi och stark inflation i ekonomin, har ett behov av översyn av licensreglerna och kravet på eget kapital uppkommit. Ett dispensår innebär inte friår, utan det finns dispensregler som bland annat innebär att man ska kunna uppvisa en rimlig plan för att komma tillrätta med eventuella ekonomiska trångmål, säger Anders Larsson, ordförande Svenska Ishockeyförbundet.

Linus Hugosson 24-04-12

Sverigeresan