Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Sif Gul Nyhet 800

Strategisk förändring av arbetet med sportslig utveckling

Svenska Ishockeyförbundet lägger ned verksamheten med hockeykonsulenter. Samtidigt tilldelas hockeykontoren att ta ett större operativt ansvar för utveckling av ledare i föreningarna. Processen inleds nu och beräknas vara klar hösten 2023.

Vid Förbundsmötet 2019 togs beslutet att implementera regionala hockeykontor. Beslutet togs mot bakgrund av att svensk ishockey består av 22 distriktsförbund med olika förutsättningar att ge stöd till föreningarna. Grundtanken är att hockeykontoren ska borga för att föreningarna får ett bättre och mer likriktat stöd. Hockeykontoren fick ansvar för regionens tävlings- och utbildningsfrågor, samt att arbeta med föreningsutveckling.

De tre första bitarna är redan idag en del av hockeykontorens verksamhet, och nu inleds processen där hockeykontoren även ska arbeta med den sportsliga utvecklingen.

Svensk ishockey har idag en population på cirka 70 000 spelare och jobbar dagligen för att se till att dessa spelare har bra föreningsmiljöer att utvecklas i. I det arbetet handlar det både om att behålla så många spelare som möjligt så länge som möjligt och ha en så pass hög nivå på spelarutbildningen att svensk ishockey tar ytterligare kliv mot att utveckla spelare till yttersta världsnivå.

Nyckeln till att lyckas med detta är att ha riktigt bra tränare och ledare i samtliga föreningar. För att möjliggöra detta behövs en bredare insats för att utveckla föreningarnas verksamhet och dess tränare och ledare framför allt på ungdomssidan i åldrarna 12–16 år. Det behovet är så pass stort att vi bedömer att effekten av de punktinsatser som hockeykonsulenternas föreningsbesök haft inte är tillräckliga.

När Svenska Ishockeyförbundet nu decentraliserar uppdraget att utveckla tränare och övriga ledare i föreningarna är det med ambitionen att insatserna ska bli mer effektiva och komma närmare målgrupperna och deras behov. Det gör vi genom hockeykontoren. Huvudansvaret för styrning och likriktning av insatserna behåller Svenska Ishockeyförbundet centralt.

Verksamheten med hockeykonsulenterna har tjänat svensk ishockey väl under lång tid. De är en av anledningarna att svensk ishockey är där vi är idag. Men efter 18 år med nuvarande verksamhet ser vi ett behov av förändring. Därför kommer Svenska Ishockeyförbundet att upphöra med de uppsökande föreningsbesöken som hockeykonsulenterna utfört. I och med detta organiseras arbetet om på landslagsavdelningen och det uppstår arbetsbrist för tio tjänster.

En process är inledd med ambitionen att skapa ännu bättre utveckling av svensk ishockey. Vårt mål är att ligga i framkant när det gäller spelarutveckling, och i det arbetet ser vi SHL och dess föreningar som en viktig part med sin kompetens och erfarenhet inom området. SHL har möjliggjort uppstarten av hockeykontoren och är måna om att vara delaktiga i att tillsammans med SIF och hockeykontoren utveckla samtliga föreningars verksamhet.

Arbetet är i gång med att säkerställa samverkan mellan förbund, distrikt, regioner och ligor.

Samtidigt ska vi vara medvetna om att vi nu går in i ett skede där vi gör ett omtag om vår verksamhet, så ”Ursäkta röran, vi bygger om”. Vi övertygade om att det här är rätt väg att gå för att ytterligare vässa utvecklingen av våra tränare och ledare samt höja deras kompetens. På så sätt kan vi även utveckla ännu bättre hockeyspelare.

Detta innebär att från och med 14 februari 2023 kommer inte föreningarna att få fler besök av hockeykonsulenter. Svenska Ishockeyförbundet återkommer med mer information om hur stödet kring den sportsliga utvecklingen till föreningarna kommer att se ut framöver.

Kontaktperson
Johan Stark
Generalsekreterare Svenska Ishockeyförbundet
0704450449
johan.stark@swehockey.se

Linus Hugosson 23-02-15

Dags att anmäla sig till Fortbildning

Tre Kronors Hockeyskola

Karjala Tournament

Beijer Hockey Games