Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Magnusson Toronto

Thomas Magnusson, SIF, i mitten.

Svenskt forskningsarbete lockar till sig internationellt intresse

Thomas Magnusson föreläste på målvaktssymposium i Toronto om skadeproblematik för målvakter.

Svenska Ishockeyförbundets utvecklingsavdelning driver eller är inblandade i många forskningsprojekt, där vetenskapliga perspektiv ger insikter för att utveckla sporten.

Ett aktuellt forskningsområde handlar om höft- och ljumskskador för målvakter, som Svenska Ishockeyförbundets målvaktsansvariga Thomas Magnusson har drivit under tio års tid.

– Parallellt med att målvaktsspelet utvecklades och vi började spela mer mot stolparna, så konstaterade vi ganska tidigt inom målvaktsvärlden att det ledde till en annan skadebild. Vi fick ganska många målvakter som hade problem med höfter och ljumskar och det ledde till att jag började söka kunskap för att ta reda på vad det beror på och vad som kan göras för att förebygga detta, säger Thomas Magnusson, målvaktsansvarig på Svenska Ishockeyförbundet.

För att skapa sig förståelse för situationen vände sig Thomas Magnusson till den idrottsmedicinska och akademiska världen, för att gräva djupare i frågan.

– Jag var i kontakt med lite olika institutioner och på den vägen fick jag kontakt med Tobias Wörner, som är fysioterapeut och som jobbar mycket med att behandla idrottare som genomgått operationer. Men han är också forskare på halvtid vid Lunds universitet och vi kom ganska snart överens om att göra något ihop, säger Thomas Magnusson.

Wörners inledande studie genomfördes under säsongen 2017–2018, i samarbete med Magnusson och Svenska Ishockeyförbundet. Ett stort antal människor involverades och efter ett år kunde en tydlig slutsats dras.

– Tobias Wörner gjorde en stor studie på målvakter som spelade i SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Juniorelit och jobbade med projektet i ett år. Han genomförde kontinuerlig uppföljning med målvakterna var fjortonde dag, med tre djupare intervjuer under årets gång, för att identifiera om vi hade ett problem och hur stort det problemet var. Gensvaret från målvaktstränare och målvakter var väldigt stort med en svarsfrekvens på 79 procent och på det sättet är det en ganska unik studie på elitnivå, säger Thomas Magnusson och fortsätter:

– Det vi konstaterade var att vi har ett problem. Framför allt med överbelastning och att målvakter inte avstår från träning när besvären börjar visa sig, något som är litegrann inbyggt i målvaktsrollen sett till konkurrenssituationen.

Magnusson föreläste för Toronto Maple Leafs

Studien publicerades 2019 och följdes sedan upp med ytterligare en studie för att ta reda på vilka delar i målvaktsspelet som ansågs mest belastande. Wörners forskning har fått ett stort genomslag och väckt intresse inom målvaktsvärlden, inte bara i Sverige utan även internationellt. Mot bakgrund av detta blev Thomas Magnusson i augusti inbjuden som föreläsare av Toronto Maple Leafs.

– Det var ett internt symposium som var arrangerat för Toronto Maple Leafs organisation, där de bjöd in gästföreläsare. Det var jättebra, vi fick full access till deras verksamhet och de visade en väldigt stor öppenhet. Men det var som sagt ett event för Toronto som de genomför för att fokusera på målvaktsspelet.

Konventet hölls på Toronto Maple Leafs träningsanläggning och var en fullspäckad dag.

– Det var en dag, med informationsutbyte i föreläsningsform och där varje föreläsning avslutades med en frågestund. Temat för hela dagen var hur man framåt kan jobba för att förbättra deras målvakter. För egen del var det två föreläsningar som stack ut och som gav mig extra mycket. Den ena hade fokus på rörelseanalys och den andra hade fokus på styrka och rörelsemönster.

Thomas Magnusson var inbjuden som gästföreläsare och deltog därtill i ett panelsamtal.

– Min föreläsning grundade sig i den forskning som vi har gjort i Sverige, vilka slutsatser vi har kunnat dra utifrån hur målvaktsspelet ser ut rent tekniskt och taktiskt. Men också hur vi kan jobba framåt, till exempel genom att träna på ett mer varierat sätt och inte nöta med många repetitioner i samma vinklar, för att på så sätt förebygga problemen, säger Thomas Magnusson.

Goda förhoppningar om utvecklat samarbete

Sammanfattningsvis var det en dag som gav Magnusson mycket information och bra insikter.

– Det var väldigt brett med expertis på många områden. Det blev en bra balans med expertis och ganska nördigt innehåll på många områden och jag tycker att det finns bra förutsättningar för att komma vidare i utvecklingen av frågan.

Förutsättningarna för arbetet framåt ses som goda och Thomas Magnusson knöt viktiga kontakter under dagen i Toronto.

– En styrka i att delta på den här typen av event är människorna man träffar och hur vi kan hitta samarbetsformer för att ta frågan framåt. Det är en väldigt stor och komplex fråga som tar tid, men jag tycker att vi i Sverige generellt har en stor medvetenhet kring de här frågorna, avslutar Thomas Magnusson.

Svenska Ishockeyförbundets målvaktspodd

Gustaf Douhan 23-09-21

Beijer Hockey Games