Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Team Sweden´s organization and Team Management during season 2016/2017

Team Sweden´s organization and Team Management during season 2016/2017

Administrative Director of senior national teams and U20: Lars-Henry Köhler

National Teams Coordinator: Staffan Landberg

National Teams Assistant: Mari Bohman

Team Manager: Jonas Fransson

Head Coach: Tomas Montén

Assistant Coach: Anders Johansson

Assistant Coach: Henrik Stridh

Goalie Coach: Nizze Landén

Video Coach: Adam Almqvist Andersson

Doctor: Arne Wickström

Doctor: Sofia Sunnerud

Doctor: PA Bergsten

Doctor: Henrik Wrethling

Physiotherapist: Pär Thures

Physiotherapist: Jonas Emmoth

Equipment Manager: Per-Åke Bäckman

Equipment Manager: Per Lindholm

Media Manager: Anders Feltenmark

Senast uppdaterad: 22-09-26 av Stefan Ladhe